VIZE KLUBU

 1. Kultura je významnou hodnotou lidstva, už od jeho prvopočátku. Přestože se v dnešní době stávají kulturní hodnoty obchodním artiklem, nelze kulturu jako takovou měřit penězi.
 2. Vůdčím záměrem našeho klubu je klasická hudba. V Praze takovýto klub není, a podle našeho názoru chybí.
 3. Klasickou hudbu provozujeme moderním způsobem. Každý klasik byl ve své době moderní, současný a známý člověk. Hledáme věčné z myšlenek kulturního odkazu v překladu pro moderní dobu. Neinterpretujeme, ale na základě těchto myšlenek tvoříme. Velký důraz klademe na přímý kontakt interpreta a diváka, kteří v našem klubu tvoří jeden celek, bez rozdělenosti hlediště a jeviště.
 4. Akceptujeme i jakékoli jiné typy kvalitní kultury, včetně multižánrových směrů, mluveného slova a výtvarného umění. V některých oblastech se nebojíme experimentovat.
 5. Náš klub je platformou pro styk kulturních osob podobného druhu, které by se jinak možná nesešly.
 6. Je mnoho míst i obrazovek, kde mají lidé možnost cokoli sledovat, ale málo míst, kde mohou společně sedět, uvolnit se a cítit se dobře. Toto je otázkou kvality prostředí a jeho návštěvníků. Věříme, že tyto hodnoty nejsou ke koupi, ale přesto je lidé mezi sebou dokáží vytvořit.
 7. Vzájemně si pomáháme na základě národního a kulturního uvědomění, a to i ve spolupráci s jinými národy. Věříme, že je takovéto naše činění důstojnou protiváhou k všeobecné myšlence globalizace a z ní plynoucích některých negativních jevů.
 8. Kulturu a výchovu jednotlivce k ní považujeme za vhodný prostředek proti morální a politické devastaci společnosti.
 9. Kultura a skutečnost, že máme přátele (na jiné než materiální bázi) je významným prvkem naší mentální hygieny. Nikdo nesmí být v klubu obtěžován návštěvníky ani novináři pro své momentální společenské postavení.
 10. Zajímáme se o všechny, které podobná myšlenka oslovuje a kteří jsou připraveni ji podporovat, bez rozdílu národnosti, náboženství, politického přesvědčení i majetkových poměrů.
 11. Vlivné a bohaté prosíme o podporu. Vzhledem k tomu, že do značné míry šíříme nehmotné hodnoty, za které je v křesťanství i buddhismu zakázáno přijímat úplatu, nepřijímáme úplatu za naši atmosféru ani za kulturní hodnoty jako takové. Nabízíme však řadu doplňkových komerčních služeb na podporu našeho záměru.
 12. Nejsme klubem, který by chtěl být stále vyprodaným do kvantity, na úkor kvality záměru. Věříme, že méně je v tomto ohledu více. Soustředíme se pouze na kvalitní pořady a setkávání.