ČLENSTVÍ V KLUBU

Členem Klubu VIOLINO se může stát každý, kdo projeví zájem o činnost našeho klubu, především kulturu a hudbu. Podmínkou je pravidelná účast na našich akcích, upřímný zájem, a ochota přispěti kultuře a poslání Klubu.

Přijímáme i přespolní členy, kteří se mohou dostavit méně pravidelně, avšak vyjadřují nám zájem a podporu.

Členství má četné výhody:

 • prioritní rezervace na akcích, včetně možnosti přednostního výběru doplňkových uměleckých předmětů,
 • pravidelná informovanost,
 • možnost výhod poskytovaných od partnerů klubu,
 • možnost nalézt svoji identitu a přátele v kulturní komunitě,
 • právo vodit do Klubu své přátele, a doporučovat další členy Klubu.

Člen Klubu obdrží své klubové číslo a klubovou kartu. Karty stříbrné a zlaté jsou za příplatek, nebo se vydávají jako výraz úcty a vděku osobám s mimořádnými zásluhami o Klub.

(Pozn. Karty v plastikové formě budou k dispozici od roku 2007, zatímní certifikáty od 16.11.)

Zlatá karta

 • možnost rezervace 4 míst v klubu VIOLINO každý otevřený den
 • návštěvy a konzumace zdarma do 50 % ceny zlaté karty
 • cena 100 tis. Kč na rok, nebo 10 tis. Kč na měsíc

Stříbrná karta

 • možnost rezervace 2 míst klubu VIOLINO 2 x týdně
 • návštěvy a konzumace zdarma do 50 % ceny stříbrné karty
 • cena 50 tis. Kč na rok, nebo 5 tis. Kč na měsíc.

Novým členem Klubu se může stát kdokoli nově příchozí:

 • po půl roce pravidelných návštěv programů Klubu,
 • zakoupením zlaté nebo stříbrné klubové karty,
 • v případě mimořádných zásluh, zejména sponzorství, propagace, opakovaného aktivního vystupování apod.,

Pozn.: Členství bez čekací lhůty se uděluje v případě projevu zájmu o členství při prokázaném minulém navštěvování alespoň jedné z následujících aktivit, na které Klub navazuje, nebo k jejichž filosofii a kulturnímu odkazu se hlásí:

 • Koncertních klubů J. Svěceného (Don Giovanni, Top Hotel), na které náš klub přímo navazuje,
 • hudebních festivalů J. Svěceného (u festivalů mimopražských udělujeme přespolní členství),
 • pátků v ateliéru J. Kristoforiho, společnosti Vox Humana,
 • přednášek manželů Tomášových, návštěv úterních klubů Na Perštýně u H. Berana,
 • klubu přátel profesora J. Syllaby a společnosti Ignáce Borna.