PRÁVNÍ UJEDNÁNÍ

Tato právní doložka určuje pravidla použití těchto webových stránek. Pokud s právní doložkou nesouhlasíte, nemůžete tyto stránky prohlížet a raději nás kontaktujte jinými cestami, nejlépe telefonicky.

"Violino, občanské sdružení", dále uvedeno jako "Violino".

1] obsah i vzhled stránek jsou chráněny podle zákona. Všechna práva vyhrazena.

2] nesmíte grafiku ani text ze stránek použít pro jakékoli jiné účely než pro získání informací o Violinu a nabídce jeho služeb. Mimo jiné to znamená, že nesmíte ze zde uvedených informací zpracovávat deriváty a informace nemůžete zveřejnit na webu nebo v tisku apod. bez vědomí Violina. Stejně tak zde uvedené informace nemůžete použít jako základ pro jakékoli srovnávací studie, které by ve výsledku mohly Violino poškodit nebo postavit do nepříznivého světla. Kontaktujte Violino, pokud potřebujete informace a grafiku pro takové účely.

3] výslovně je zakázáno soubory z webových stránek upravovat, obrázky ořezávat nebo jinak graficky editovat.

4] předpokládejte, že informace na těchto stránkách mohou obsahovat chyby. Dokumenty mají pouze informativní charakter a nelze zaručit bezchybnost - nejsme zodpovědni - webmaster, internet provider ani majitel stránek - za jakékoli škody, které by využitím zde uvedených informací mohly vzniknout, do maximální možné míry.

5] prohlížením stránek souhlasíte s tím, že na sebe berete zodpovědnost za veškeré škody, které s touto činností mohou souviset a stejně tak by z ní mohly vyplývat, nebudete požadovat žádné finanční kompenzace na žádném z poskytovatelů obsahu stránek. My Vám zaručujeme pouze jediné - snahu stránky držet aktuální a co nejlépe funkční.

6] veškeré zde uvedené informace podléhají autorizaci odpovědným zástupcem Violina přímo, do té doby je nelze brát jako zaručené.

7] tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na další web sites, které jsou mimo naši kontrolu. Nemůžeme nést zodpovědnost za obsah a funkčnost těchto externích dokumentů a stránek.

Obsah stránek a některé grafické elementy © Violino o.s. 2007
Site layout design & programming © Dawn, 2007

Všechna práva autorů vyhrazena.