ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Kdo je člen klubu?

Ten, kdo pravidelně chodí, rovněž ten, kdo klub podporuje (nemusí vždy penězi, ale může i prací, nebo jinak). Nejste-li si jisti nebo máte-li zájem, optejte se.

Může přijít někdo, kdo členem není?

Ano, zváni jsou všichni, kdo mají zájem, a v dobrém přicházejí. Vymiňujeme si pouze právo vyhodit rušivé elementy nebo osoby navštěvující podobné podniky za jiným než kulturním účelem, a to nezávisle na národnosti, etniku a hlasitosti protestu. Tím se stáváme o to přijemnější normálním návštěvníkům.

Jak si zajistit místo?

Nejlépe pomocí emailové rezervace, rádi Vám odpovíme. Jiným způsobem je to obtížnější.

Rezervace

Po odsouhlasení rezervace se s Vámi počítá. Pokud někdo přijít nemůže, považujeme za vhodné se zavčasu omluvit. Omluvy přijímáme i na poslední chvíli z vážných důvodů, avšak v opakovaných případech odřeknutí rezervace z důvodu neskončeného jednání nebo dopravní zácpy si vymiňujeme právo takovéto rezervace nadále nepřijímat.

Cenová politika

Klub nežije ze vstupného, ale především ze sponzorských darů. Na druhou stranu vítáme příspěvky na náš provoz: musíme topit, uklízet, přerovnávat stolky a židle a platit spoustu dalších věcí. Uctivě tedy žádáme o příspěvek na naši činnost ve výši 250 Kč za osobu na každou akci. Členové klubu mají speciální režim, sponzoři rovněž. Složit příspěvek můžete při vstupu.

Vnitřní režim

Všichni jsou si v klubu rovni, bez ohledu na společenské a ekonomické postavení. Sponzorům náleží náležitý dík, ale nejsou odlišováni a vyvyšováni. Jde o členy klubu, kteří měli možnost, a možnosti využili. Jakýkoli "VIP" může k nám chodit bez obav, že bychom ho my nebo kdokoli jiný při každé návštěvě obtěžovali poníženou suplikou, a může se cítit jako doma.

Kuřáci

Chráníme nekuřáky i tolerujeme kuřáky: v hlavní místnosti se nekouří, na baru je silná klimatizace a kuřáci jsou chráněni i před netolerantní kritikou.

Začátky

Koncertní večery začínají relativně přesně (se skluzem do 10 minut). Vzhledem k dispozicím prostoru je třeba vzít na vědomí, že pozdní příchody do jisté míry ruší pohodu ostatních a nejsou považovány za standard. Pokud už se takováto situace někomu nechtěně přihodí, je vhodné potichu vklouznout a opatrně otevírat a zavírat u vchodu. Oproti tomu neformální večery nemají pevně stanovený začátek ani konec, není-li na programu uvedeno jinak.