PROGRAM

Program přednášek

 

19. 11. 2014 – 18-21h - Umění sebe: v běhu dne i roku